Trung tâm phức hợp thương mại khách sạn Thập Nhất Phong

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên công trình:Trung tâm phức hợp thương mại khách sạn Thập Nhất Phong
Địa điểm:Tỉnh Đồng Tháp
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần TMXNK Thập Nhất Phong
Dịch vụ của LEMAN:Quản lý dự án và Tư vấn giám sát