Toyota Tiền Giang

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên công trình:Toyota Tiền Giang
Địa điểm:Tỉnh Tiền Giang
Chủ đầu tư:Công ty TNHH đầu tư và thương mại Toyota Tiền Giang
Dịch vụ của LEMAN:QUẢN LÝ DỰ ÁN, TƯ VẤN GIÁM SÁT