Toyota Hà Tĩnh

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên công trình:Toyota Hà Tĩnh
Địa điểm:Tỉnh Hà Tĩnh
Chủ đầu tư:Công ty Cổ Phần Thương Mại I – Hà Tĩnh
Dịch vụ của LEMAN: TƯ VẤN THIẾT KẾ