RESORT MERCURE SON TRA

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên công trình:RESORT MERCURE SON TRA
Địa điểm:Tp. Đà Nẵng
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico)
Dịch vụ của LEMAN:QUẢN LÝ DỰ ÁN