Ô Tô Sài Gòn Tây Ninh

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên công trình:Ô Tô Sài Gòn Tây Ninh
Địa điểm:Tỉnh Tây Ninh
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần ô tô Sài Gòn Tây Ninh
Dịch vụ của LEMAN:QUẢN LÝ DỰ ÁN, TƯ VẤN GIÁM SÁT