Ô Tô Bình Thuận

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên công trình:Ô Tô Bình Thuận
Địa điểm:Tỉnh Bình Thuận
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần ô tô Bình Thuận
Dịch vụ của LEMAN:QUẢN LÝ DỰ ÁN, TƯ VẤN GIÁM SÁT