Khách sạn Central Plaza Mỹ Tho

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên công trình:Khách sạn Central Plaza Mỹ Tho
Địa điểm:Tỉnh Tiền Giang
Chủ đầu tư:Công ty TNHH Central Plaza Mỹ Tho Thiên Hộ
Dịch vụ của LEMAN:TƯ VẤN GIÁM SÁT