Kha van can complex highrise Building

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên công trình:Kha van can complex highrise Building
Địa điểm:Bình dương
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần thép Tân Quốc Duy
Dịch vụ của LEMAN:TƯ VẤN GIÁM SÁT