QUẢN LÝ DỰ ÁN

TƯ VẤN GIÁM SÁT

TƯ VẤN THIẾT KẾ

THIẾT KẾ NỘI THẤT

THI CÔNG NỘI THẤT

QUẢN LÝ DỰ ÁN

TƯ VẤN GIÁM SÁT

THI CÔNG NỘI THẤT

THIẾT KẾ NỘI THẤT

TƯ VẤN THIẾT KẾ

LEMAN là bên thứ 3 tham gia vào dự án nhằm đảm bảo các hợp đồng giữa Khách hàng – Chủ đầu tư và các nhà thầu được thực thi một cách An toàn. Chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và Tiến độ đúng hạn. LEMAN thực hiện thúc đẩy quá trình này dựa trên những Quy định của luật pháp, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành, Các hợp đồng đã ký kết và thiết kế đã được phê duyệt

dự án đã thực hiện

Hợp tác cùng leman

... như với một người bạn chân thành

Liên hệ Email Hotline: 0913.627.887