QUẢN LÝ DỰ ÁN

TƯ VẤN GIÁM SÁT

TƯ VẤN THIẾT KẾ

THIẾT KẾ NỘI THẤT

THI CÔNG NỘI THẤT

QUẢN LÝ DỰ ÁN

TƯ VẤN GIÁM SÁT

THI CÔNG NỘI THẤT

THIẾT KẾ NỘI THẤT

TƯ VẤN THIẾT KẾ

Dựa trên việc phân loại và đánh giá quy mô, mức độ phức tạp của dự án, LEMAN tư vấn khách hàng – Chủ đầu tư việc xây dựng hệ thống các mục tiêu: Thân thiện môi trường. Chất lượng, Tiến độ, An toàn, Chi phí, Thẩm mỹ. Dựa trên hệ thống mục tiêu đã được chấp thuận LEMAN tiến hành các bước nhằm đảm bảo cho việc phát triển dự án là một trải nghiệm liền mạch và trọn vẹn với khách hàng:

1. Thiết lập quá trình quản lý và thiết lập hệ thống thông tin để hỗ trợ cho việc điều hành dự án.
2. Xác lập các quy định và trình tự thủ tục pháp lý liên quan đến dự án
3. Tư vấn cho Chủ đầu tư việc quản lý các rủi ro liên quan đến dự án
4. Quản lý hợp đồng thiết kế và nội dung thiết kế do nhà thầu thiết kế thực hiện
5. Tư vấn cho Chủ đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu, ký xét hợp đồng với các nhà thầu
6. Quản lý việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu xuyên suốt các giai đoạn: Thi công – Nghiệm thu – Bàn giao – Bảo hành

dự án đã thực hiện

Hợp tác cùng leman

... như với một người bạn chân thành

Liên hệ Email Hotline: 0913.627.887